Gå tilbake til nettstedet

ACCOUNTOR MED STØ KURS INN I FRAMTIDA

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Regnskapskjeden er stor på landsbasis, da Accountor Hadeland Nittedal AS er en av 70 avdelinger i landet. De samarbeider nært med kontoret på Gjøvik, noe som gjør at de kan bistå hverandre og gi en større fleksibilitet med hensyn til kapasitet.

broken image

-Det skjer mye innenfor vår bransje gjennom året, og fra den spede starten med elektronisk bilagsbehandling i 2008, er nå store deler av regnskapsprosessen blitt automatisert, forteller Hans Erik Flatla, en av de ansatte som startet med regnskap allerede i 1986.

Som en følge av at flere rutinejobber er blitt automatisert, er det blitt mer rom for kunderådgivning innenfor økonomi og regnskap. Det tror Flatla og daglig leder Kari Sletta at kundene setter pris på, enten de er fra Hadeland, Nittedal eller Oslo-området.

-Vi lærer folk å håndtere eget regnskap på sin pc, telefon eller iPad, og vi fordeler oppgavene ut fra hva kundene ønsker. I mange tilfeller er vi bare kontrollører, i andre tilfelle tar vi hånd om alt fra A til Å. Vi har både store firmaer og enkeltmannsforetak i vår portefølje, og ikke minst har vi flere innenfor landbrukssektoren. På disse kundene benytter vi programmet Duett, som er tilpasset landbruksdrift, forteller Flatla og Sletta.

- Et personlig forhold til kundene er viktig, og vi er opptatt av at kunden forstår «språket» vi fører og dermed har nytte av rapportene vi sender dem. Da kan vi sammen finne tiltak som f.eks. snur en dårlig lønnsomhet til overskudd, noe som er viktig for kunden og for samfunnet. Dette gjør at vi føler jobben vår er meningsfylt og at vi trives, sier Hans Erik Flatla og Kari Sletta (bildet) hos Accountor.