Gå tilbake til nettstedet

AVISEN HADELAND MOT STRATEGISKE MÅL

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker 

Redaktør i lokalavisen, Line Ramsrud, forteller at siden i vinter har ledelsen jobbet med nye strategier og «veien videre» for Hadeland. Etter to lange pandemi-år på lavbluss og med hjemmekontorer, har strategiprosessen resultert i en ny og frisk start for alle involverte, sier Ramsrud. 

broken image

Åtte av de ansatte i Hadeland samlet: Foran fra v.: Martin Berge jr, Bjørn Bjørkli og Stine Merethe Sparby. Bak f.v.: Jørn Haakenstad, Kristine Bentestuen Ludvigsen, Line Ramsrud, John Erik Thorbjørnsen og Siv Storløkken.

Det som er satt under lupen er hvordan produktet, altså lokalavisen, kan bli bedre, både når
det gjelder innhold, økonomi og organisering.  Målet er et bærekraftig produkt, som evner å beholde, helst øke, antall lesere. Deter videre viktig for ledelsen å beholde staben av journalister og helst gi muligheter for nyansettelser. Det er nå ansatt to nye journalister, Martin Berge og Kristin Horni, som er friske innslag i Hadelandsfamilien, et team med 10 medarbeidere i tillegg til redaktøren.  Det er også tatt grep for å få fart på sportssenteret i avisen. Både sport og øvrig kulturstoff har lidd under pandemien. Dette vil det nå bli gjort noe med, og journalistene vil være mer ute i distriktet for å fange opp stort og smått innen flere felt. Opptrappingen vil bli særlig synlig på nettutgaven, men det vil også komme papirleserne til gode. 

-Som kjenter det valgår i 2023, og vi omorganiserer oss internt for å levere god, relevant og uavhengig politisk journalistikk fram til valget, kan Ramsrud fortelle.

– Alle endringer gjøres for å gi abonnentene et bedre produkt, og alle står på for at vi skal nå de strategiske målene vi har satt oss. Det er artig å jobbe med den inspirerende og dedikerte gjengen som våre ansatte utgjør, og vi har stor tro på at lokalavisen Hadeland vil gå styrket inn i framtida, sier redaktør Line Ramsrud.