Gå tilbake til nettstedet

Barnekretsturnstevne i Gran Idrettspark 

Tekst og foto: GHH

Gran IL Turn er tildelt ansvar for å arrangere Barnekretsturnstevne i 2022 og dette er lagt til lørdag 11. juni. Barnekretsturnstevnet er den årlige stormønstringa for turnsporten i Innlandet. Her møtes gymnaster i alderen 6 til 18 år fra klubber i store deler av gamle Oppland til turn, oppvisninger og sosiale aktiviteter. Sist barnekretsturnstevnet ble arrangert på Hadeland, var i 2013, da også av Turngruppa i Gran. 

broken image

Gran IL Turn ble stiftet i 1976 og har medlemmer fra 3 år og opp til 50+, fordelt på 13 partier. Lek og turning for de minste/mellomste, saltopartier med trampett, tumbling, frittstående og gymnastikkhjul for de eldre guttene og jentene. De trener i turnhallen på Hadeland Videregående Skole, med blant annet turngrop, airtrack og tumblingbane.  

broken image

Årets arrangement går av stabelen utendørs i Gran Idrettspark. Dagen starter med defilering kl. 11 gjennom Gran sentrum og opp til idrettsparken, med innmarsj og turnoppvisninger ute på friidrettsbanen. Stevnet der de ulike turnforeningene viser frem sine ferdigheter gjennom frittstående/dans, trampett, tumbling og på airtracken starter kl. 12. 

broken image

Turngruppa ønsker at hele lokalbefolkningen skal ta del i turnstevnet og inviterer til «Hadelands største aktivitetspark». Et gratis arrangement i samarbeid med UngHadeland som er finansiert av Sparebankstiftelsen i Gran. Hele Gran idrettspark blir arena for aktivitetene som planlegges denne dagen. Tennis, skating i skatepark, sandvolleyball og sandhåndball, klatretårn, hinderløype,
bumpers-bane, funbattle, capture the flag, lounge, musikk og god stemning! 

broken image

Turngruppa gleder seg til denne unike muligheten til å vise frem masse flott turn og Gran idrettspark til alle tilreisende og lokalbefolkningen. 

Alle er hjertelig velkommen til Gran idrettspark denne dagen både for å se på turn og delta på morsomme aktiviteter.