Gå tilbake til nettstedet

BILSKADEN HADELAND SAMARBEIDER MED HVS

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Firmaer som satser på å være godt rustet for framtida, tenker rekruttering. Som et ledd i dette startet Bilskaden Hadeland på Jaren for en tid tilbake et samarbeid med Hadeland videregående skole (HVS) om bl.a. utplassering av elever og bedriftsbesøk, og synes dette har svart til forventningene. – Det er viktig å komme tidlig inn i prosessen, slik at ungdommene kan få all den hjelp de trenger for å ta de rette studievalgene, sier daglig leder Lene C. Rud og salgs- og markedssjef Arne Åbråten.

broken image

Elever fra TIP, dvs. linje for teknikk og industriell produksjon, har tatt turen fra Hadeland videregående skole til Bilskaden Hadeland og de andre bedriftene i Prestkværn Næringspark for å få et innblikk i driften hos de forskjellige firmaene.

Den dagen vi besøker Prestkværn Næringspark på Jaren, er TIP-elever fra HVS på besøk. TIP står for teknikk og industriell produksjon og innbefatter bilteknikk, logistikk/transport, maskinteknikk, maskinteknisk drift og mye mer. Ifølge lærer Børge Karlsen har noen fått aha-opplevelser under besøket, som innbefatter driftsorientering fra flere firmaer som har tilhold i næringsparken. Han tror elevene får utvidet horisonten og blir mer motivert for videre skolegang ved slike besøk og at bedriftene får tilbake informasjon om hvilke fag som faktisk tilbys på Hadeland.

 

– TIP-elever står i dag for mer enn halvparten av de fagbrevretninger som finnes i Norge, og ved HVS er det dette året ca. 70 elever på TIP, forteller Karlsen.

 

-Vi åpner gjerne dørene for den lokale ungdommen og har pr. i dag 3 lærlinger i vårt verksted, forteller Åbråten, som presiserer at de er på jakt etter de flinke folka, uansett om de tar fagbrev eller ikke. - Men fagbrev er uansett viktig når du velger et yrke i dag, og gir en trygg plattform som du også kan bygge videre på. Det fine med lærlingtida er at elevene får testet om yrket svarer til forventningene, og vi i bedriften ser om lærlingen trives og er motivert for den type arbeidsoperasjoner vi må løse her i det daglige.

 

- Selv om vi har en stabil arbeidsstokk, må vi være i forkant, og bransjen vår har vært inne i en rivende utvikling de siste åra. En bilreparasjon i dag krever andre ferdigheter hos verkstedfolka enn før. Teknikk- og datakompetanse er langt mer aktuelt enn tidligere, sier Lene C. Rud og Arne Åbråten i Bilskaden Hadeland.