Gå tilbake til nettstedet

BYGGEPLANENE I LIDSKJALVGUTUA IVERKSETTES HØSTEN 2019

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Sist vi skrev om TG Eiendoms skisser for leiligheter og næringslokaler på den nyervervede eiendommen Lidskjalvgutua 5, var byggestart planlagt denne høsten. Men slike prosjekter går ikke alltid på skinner, og i dette tilfelle var det en søknad om rivning av det gamle huset på eiendommen som forsinket prosessen. Nå er tillatelse gitt av kommunen, huset er jevnet med jorda og prosjektet er kommet et skritt videre.

broken image

Arild Gulbrandsen (bildet) og faren Tore opplyser at det er stor interesse for å skaffe seg bolig i Lidskjalvgutua, og at de er tilgjengelig på telefon for å gi informasjon om prosjektet.

Arild Gulbransen er glad for at alt nå er klart. - Vi får håpe at reguleringsplanen kan være klar til politisk behandling rett over nyttår, slik at vi kan komme i gang neste høst, sier Gulbrandsen, som sammen med faren, Tore Gulbrandsen, opplever stor interesse for de 52 leilighetene som er planlagt i området.

Han forteller at det er flest godt voksne folk på lista over de interesserte, i alt 15 navn. Men det er også noen yngre, og felles for alle er ønsket om sentrumsnære leiligheter, med gåavstand til de fleste fasiliteter.

Byggeplanene på den nesten tre mål store tomta omfatter også 750 km til næringsformål, samt sju små eneboliger. En stor parkeringskjeller under bakkenivå hører også med.

-Alle som er interessert i å bo i området kan ta kontakt, så vil de få god informasjon om alle boenhetene, sier Arild og Tore Gulbrandsen i TG Eiendom Gran AS på tlf. 41030080 og tlf. 91753023.