Revenir au site

FLEKSIBLE ARBEIDSFORHOLD I VISMA SOFTWARE

Tekst:Anne Lise Skjaker Foto: Visma Software 

Prosjektleder Vegard Øfstaas i Visma Software er stadig på jakt etter nye faglig dyktige medarbeidere innen både support og utvikling av programvare. - Vi er den største avdelingen innen Visma-systemet og har mye å tilby de rette personene, forteller han. 

broken image

 

Øfstaas sier at koronaepedemien utløste en hybrid arbeidshverdag og at hjemmekontor viste
seg å være et godt alternativ til vanlig kontor. Derfor tilbys nyansatte å jobbe 1- 2 dager hjemme og tilbringe resten av arbeidsuka på en valgfri Visma-avdeling. Og dem er det mange av i Norge!

-Tilsvarende firmaer kjemper også om de flinke folkene, og fleksibilitet med hensyn til
arbeidssted er et fortrinn vi tilbyr for å trekke til oss ekspertene, sier Øfstaas.

Han nevner at Visma, som forøvrig er et av Europas største softwareselskaper, arrangerte en heldigital konferanse i november. Der var 1600 personer påmeldt, og alt ble styrt av hovedkontoret i Oslo. Dette betyr reiseutgifter spart for mange bedrifter og kloden spart for mye CO-utslipp. Det er vel slikt som kan kalles en bærekraftig utvikling?

-Velkommen som søker til utlyste stillinger hos oss i Visma Software! sier Vegard Øfstaas (bildet) på Visma-kontoret i Gran.