Gå tilbake til nettstedet

FORSIKRING OG BANK UNDER SAMME TAK

Tekst og foto: Kari Isingrud

broken image

Fra venstre: Forsikringsspesialist Kjetil Edvard Eriksen, finansrådgiver privat Thomas Løvbrøtte og forsikringsspesialist Kari-Anne Bråthen i Sparebank 1 Ringerike Hadeland

Banken leverer bank- og forsikringstjenester, og for øvrig en rekke finansielle tjenester, eiendomsmegling, økonomisk rådgivning og regnskapstjenester.

 

- Vi vil følge kunden i alle faser i livet, sier Kari-Anne Bråthen, forsikringsspesialist ved kundesenteret på Hønefoss, og understreker at behovet for bankens tjenester endrer seg med alderen og andre forhold i livet.

 

De fleste kundene er bosatt lokalt, men kundene er trofaste og bytter ikke bank selv om de flytter til nye steder. Thomas Løvbrøtte, finansrådgiver privat Gran, forteller at ungdom som skal skaffe sin første leilighet, selv om det er utenbygds, ofte tar kontakt med den gamle lokalbanken for å få lån.

 

- Vi er en relasjonsbank som gjerne vil møte kunden personlig, men vi har i tillegg gode digitale selvbetjeningsløsninger, sier Kari-Anne. Banken skal være tilgjengelig når kunden trenger det, understreker hun, og opplyser at bankens kundesenter kan kontaktes mellom kl. 7 og 24 alle dager. I tillegg er kundene er selvfølgelig velkomne til lokalavdelingen i Gran, og rådgivning kan avtales både før og etter åpningstid, forteller Thomas.

 

Trygghet og tillit

- Trygghet og tillit er viktig for kunden, mener Kjetil Edvard Eriksen. Han er forsikringsspesialist ved kontoret i Gran, og har ansvar for landbruk og andre næringslivskunder. Han mener at rådgivere i bank og forsikring må ha høy kompetanse og solid kunnskap om lokalsamfunnet. Det er store verdier som skal tas vare på, uansett om det er bedrifter, gårder eller boliger det er snakk om, påpeker han.

 

Både Kjetil og Thomas kan skilte med solid kompetanse og lang fartstid i bransjen. Begge har jobbet i banken i Gran siden 1990-tallet, og på kundesenter forsikring i Hønefoss har tre av seks ansatte jobbet i over 30 år.

 

Heier og støtter

Banken legger vekt på å være en nær og synlig aktør i lokalsamfunnet, og mener det er viktig å heie på alt det bra som gjøres i regionen. Banken og Sparebankstiftelsen gir støtte til frivillige organisasjoner, deler ut stipender til unge, gir støtte og tilskudd til ny næringsvirksomhet, eller stiller opp som sponsorer.

 

- Vårt oppdrag er å bidra til utvikling av det samfunnet vi virker i ved å sikre regionen kapital til næringsutvikling og boligbygging, i tillegg til å gjøre distriktet enda mer attraktivt å bo i, opplyser banken på sine nettsider.

Sparebank 1 Ringerike Hadeland har 5 kontorer fordelt på 5 kommuner i regionen. 

Hovedkontoret ligger i Hønefoss. 

Banken har cirka 60.000 privatkunder og 5.000 bedriftskunder.

Konsernet har totalt 221 ansatte, 15 jobber på hadelandskontoret på Gran