Gå tilbake til nettstedet

FRAMDRIFT AV FIBERNETTET GÅR PÅ SKINNER! 

Tekst:Anne Lise Skjaker Foto: Viken Fiber

Det er gla’meldinga fra Viken Fiber, som forventer at de fleste områdene som nå er under arbeid, vil bli koblet opp i løpet av høsten. – Folk er svært imøtekommende og ser fram til å få installert fiber,sier adm.dir. Anne Berit Rørlien i firmaet. Områdene som bygges ut denne sesongen er delfinansiert gjennom NKOM-midler, der kommunene og beboerne selv bidrar med finansiering og egeninnsats. – Gjennom god dialog med grunneiere, samt at lokale entreprenører har utført mye av arbeidet, har det vært god framdrift på gravingen denne sommeren, sier hun. 

broken image

Rørlien roser også kommunene, som følger opp med nødvendig og rask saksbehandling. Alt i alt er dette et skoleeksempel på godt samarbeid!

Det er kostbart å bygge ut fibernett i grisgrendte strøk der avstandene er store. Gjennom bygdefiber bidrar allikevel Viken Fiber til oppkobling av nettet i områder der det ellers ikke ville vært økonomisk
forsvarlig å gjøre det.

-Vi oppfordrer hver enkelt til å utføre egeninnsats raskest mulig etter at rørkveilen er levert. Når kablene er på plass, kan Altibox-TV og lynraskt internett leveres til private husholdninger og bedrifter. Vi forsøker å være raske med opprydning ettergravearbeider på de mange eiendommene, og vi lover at det skal se minst like pent ut som før gravingen startet, sier Anne Berit Rørlien. Desom vil følge framdriften i sitt område, kan gå inn på https://vikenfiber.no/status-utbygging

Viken Fiber treffer du også på stand under årets Potetfestival.