Gå tilbake til nettstedet

Gjensidige satser på Hadeland

Tekst: GHH/Pressemelding Foto: Gjensidige

Forsikringsselskapet satser på lokal tilstedeværelse, utvider med flere ansatte og er nå på jakt etter større lokaler på Gran.

broken image

Günes Pedersen

Siden det nye Gjensidige-kontoret åpnet på Granstunet kjøpesenter tidligere i år, har mange kunder funnet veien til kunderådgiverne Laila Prytz, Günes Pedersen og Glenn Hagmansen. Gjensidige-kollegaene har også selskap av 3 rådgivere fra Nordea på kontoret.

– Både privat-, næringsliv- og landbrukskunder er velkommen til oss for gode råd og veiledning innen forsikring. I tillegg har vi et godt samarbeid med Nordea slik at kundene også kan få rådgivning på banktjenester på ett og samme sted, sier forsikringsrådgiver i Gjensidige, Günes Pedersen.

broken image

Jeanett Paulsen

Satser på lokal tilstedeværelse

Leder for Gjensidige-kontoret, Jeanett Paulsen, er snart i mål med å ansette ytterligere en medarbeider. Samtidig er forsikringsselskapet på jakt etter et større lokale sentralt i Gran sentrum.

– Vi er her for å bli, og det er veldig hyggelig å oppleve at vi har så mange gode og lojale kunder. På grunn av dette er vi nå i gang med å ansette enda en kunderådgiver, sier Jeanett Pedersen.

Og, skulle det bli behov for flere medarbeidere er Jeanett klar til å utvide enda mer. Hun synes det er fint at Gjensidige kan være med å skape arbeidsplasser lokalt på Hadeland.

 

Gleder seg på gjenåpning av samfunnet

På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å markere åpningen av det nye kontoret, men Gjensidige-gjengen ser frem til at de igjen kan ta imot nye og gamle kunder for en forsikringsprat.

 

– Så snart situasjonen tillater det, håper vi å kunne be inn til en skikkelig åpningsfest og møtes ansikt til ansikt igjen, sier Günes Pedersen. Inntil det er mulig når kundene oss på telefon, epost eller en kan bruke selvbetjeningsløsningene på gjensidige.no når som helst forteller hun.

broken image

Laila Prytz

Kundeutbytte og støtte til samfunnsnyttige formål

Siden 2008 har Gjensidiges kunder hvert år, med unntak av ett, mottatt en andel av overskuddet som kundeutbytte. Paulsen sier det ser lyst ut med tanke på kundeutbytte også i år.

– Vi tror og håper på det. Endelig vedtak om det blir kundeutbytte i år blir tatt på Gjensidigestiftelsens generalforsamling 29. april, og i så fall vil utbetalingen til kundene skje fra slutten av mai, sier Paulsen.
 

Bakgrunnen for kundeutbytte

Den største eieren i Gjensidige er den kundestyrte Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen videreformidler hele sitt ordinære aksjeutbytte fra Gjensidige til selskapets skadeforsikringskunder.

Gjensidigestiftelsen deler også ut store midler til samfunnsnyttige formål. Frivillige lag og organisasjoner kan søke om midler. Gavevirksomheten spenner vidt, fra lokalt dugnadsarbeid til større landsomfattende prosjekter som går over flere år. Målet er at flest mulig skal få leve gode liv i et trygt samfunn. Neste søknadsfrist til Gjensidigestiftelsen er 15. september.