Return to site

GRAN PARK UNDER UTFORMING

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto/tegninger: Felix Arkitekter

At utbyggingsplanene for området rundt Lidskjalvgutua vekker interesse hos mange kom tydelig fram da det ble holdt informasjonsmøte på Lidskjalv i september, før utløpet av høringsperioden. Over 70 personer fikk informasjon fra Gran kommune, byggherren TG Eiendom og Felix Arkitekter. Og det var mye interessant å høre.

Miljøgata sett mot nordvest. Plassen foran Hus F

Nå er høringsfristen for innspill til planen ute, og planavdelingen i Gran kommune skal sette i gang med saksforberedelser til sluttbehandling av planen.

Oversiktsbilde over hele planområdet ferdig utbygt.

-Gran Park, som området nå betegnes som, vil etter alle solemerker bli påbegynt våren 2020. 1. byggetrinn består av 46 leiligheter og 4 eneboliger. Leilighetene vil bli bygget som 2 – 4 roms boenheter i størrelsen 45 – 125 kvm. Til disse hører sydvest-vendte balkonger og de største vil også få takterrasse.

I tillegg til moderne planløsning med store vindusflater, vil det bli heis til alle leilighetsplan og fine, grønne og bilfrie uteplasser mot sør og vest. Boligblokkene vil ha varierende høyder som går godt inn i terrenget, og solforholdene er gode i området, sier Arild Gulbrandsen på vegne av TG Eiendom.

I boligblokkenes sokkeletasje er det avsatt arealer til f.eks. forretning, servering/kontor og tjenesteyting som frisør, fysioterapeut, legekontor e.l. Det er slått fast at Storgata fortsatt skal være den primære handlegata i Gran og at det i Miljøgata skal være andre tjenester.

Fra balkong Hus A med utsyn mot gårdsrom

De fire eneboligene er fra 134 til 158 kvm fordelt over tre etasjer og med direkte ankomst fra garasjeanlegget. Her er det også rause vindusflater og ekstra takhøyde i både stue og kjøkken. Eneboligene har store private terrasser og solrike hager.

Det første byggetrinnet er uavhengig av at Miljøgata ferdigstilles. Men det er nå berammet et møte om Miljøgata i Gran, og det er grunn til å tro at den kan påbegynnes ganske snart fra sør, slik at også tomteareal for byggetrinn 2 kan frigjøres.

Langs Storgata med bevaringsverdig bebyggelse der det er vist forslag til tilpasset fortetting på eiendommene. Linstad Eiendoms bygg helt til høyre.

I det planlagte bygget mot forlengelsen av Hovsgutua (Hus F) ser man for seg hovedsakelig kontorer. Dette bygget skal kobles sammen med Linstadgården. Her vil det i 1. etasje kunne etableres offentlige funksjoner.

-Vi tror og håper at flere boliger, flere arbeidsplasser, større tjenestetilbud og flere gangforbindelser i området vil gi enda mer liv til gatene i Gran sentrum! sier Arild Gulbrandsen.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK