Return to site

GRANSTUNET KJØPESENTER FRA 1994 TIL 2014 …………..

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto: Granstunet Kjøpesenter

Da forretningsgiganten Bertel O. Steen AS (BOS) i 1993 lanserte sine planer om et nytt innendørs kjøpesenter i Gran, manglet det ikke lokale skeptikere. Noen år før hadde BOS kastet sine øyne på Gran og ervervet en 10 da stor tomt, som de nå ville utnytte bedre. Etter en handelsanalyse av Gran, som viste at det var rom for ytterligere senterutvikling, ble byggearbeidene satt i gang.

1994: Første jula i Granstunet Kjøpesenter

Den 29. september 1994 ble snora til Granstunet Kjøpesenter klippet over, og det var ordførertale, flaggheising og stor festivitas. Mange nye butikker åpnet sine dører denne dagen, og BOS’ valgspråk, «Vi er til for kunden», kunne omsettes til praksis.

 

For å gjøre en tiårsperiode av historien kort: BOS Eiendom AS utvidet med et byggetrinn til i 1997 og drev det 7650 kvm store senteret fram til 2004. Da de bestemte seg for å legge det ut for salg, var det et veldrevet senter, der nesten all golvflate var bortleid. Derfor var det flere interessenter som ønsket å ta over.

1997: Vazelina Bilopphøggers underholdt da 2. byggetrinn skulle innvies.

Lokale eiere på banen                                                                                

Ole Næss i Fortun Eiendom ble daglig leder for Granstunet eiendom. Han forteller: - Vi hadde registrert at Gran handelssenter var i god flyt, og da Granstunet kom for salg, meldte vi vår interesse. Det var enda handelslekkasje ut fra Gran, og vi så på det som meningsfylt å skape enda flere arbeidsplasser i senteret, slik at flere kunne unngå byrdefull pendling. Granstunet hadde mange solide leietakere med langsiktige avtaler, og det var brukbart med parkeringsplasser for kundene. De som fikk tilslaget var eiendomsselskapet Hadar AS, som besto av JohNet Eiendom, Bergsrud Eiendom, Offenhauser Eiendom, Fortun Eiendom og Hotell Hadeland. Senere kom også Incentic Eiendom inn på eiersiden. Ole Næss i Fortun Eiendom ble daglig leder for

De nye eierne hadde ingen erfaring med senterdrift, men de hadde lokalkjennskap og erfaring fra eiendomsutvikling og var villige til å gå inn i en bratt læringskurve for å videreutvikle regionsenteret på Hadeland. Det ble jobbet aktivt med markedsføring og innsalg av Gran og Hadeland, og etter hvert hadde eierne venteliste av folk som gjerne ville realisere sine forretningskonsept i senteret. Idéen om byggetrinn 3 kom ganske snart på bordet. Men først gikk de inn i et interessant samarbeid.

Bygdekvinnene har vært miljøskapende innslag på senteret i mange år.

Coop Eiendom inn på eiersiden

I 2008 kom nyheten om at Coop Eiendom hadde gått inn med 50% av eierandelene i Granstunet Eiendom. Samtidig gikk de lokale eierne inn med en tilsvarende eierandel i Coops prosjekt Gran Handelspark. Samarbeidet hadde pågått et par år før dette. De to selskapene ønsket å være likestilt og se helhetlig på området rundt Granstunet. Begge selskapene hadde byggeplaner og gikk sammen om å fremme reguleringsplanen for Granstunet – Haslerudgutua, som ble vedtatt samme år. Det ble investert millioner i offentlig infrastruktur, flere parkeringsplasser og nye tomtearealer for å kunne videreutvikle Granstunet og arealene rundt. Ole Næss uttalte den gang at det derfor var fint å få inn en profesjonell, nasjonal aktør. For Coop var det bra å ha med seg folk med mye lokal kompetanse.

Barna har alltid blitt godt ivaretatt på Granstunet.

3. byggetrinn ferdig i 2010

Høsten 2010 sto ytterligere 2.600 kvm ferdig til innflytting, byggetrinn 3 var en realitet. Samtidig kom også Grans første og eneste parkeringstak for handlende på plass. Granstunet Eiendom investerte svært mye i fremtidsrettede forretningslokaler og parkeringsløsninger i Gran i denne perioden, sier Ole Næss.

De lokale eierne drev sammen med Coop til 2014. Etter ti år med senterdrift ble eierandelene solgt til Coop Eiendom, som er Granstunets eiere i dag. – En interessant og lærerik periode var dermed over, men det var givende å være med på å videreutvikle Gran sentrum, tette handelslekkasje og skape skatteinntekter til Gran kommune gjennom disse ti årene, sier Ole Næss i dag.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK