Gå tilbake til nettstedet

HADELAND GJENSIDIGE BRANNKASSE BLIR VARIG HADELAND FORSIKRING

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto: B.T. Stokke as

Fra høsten 2018 blir navnet Hadeland Gjensidige Brannkasse endret til Varig Hadeland Forsikring. – Vi bygger vårt konsept på en god og varig strategi, derfor synes vi at navneskiftet er på sin plass! sier administrerende direktør Jakob Ruud, som kan fortelle en forsikringshistorie som er unik i sitt slag.

broken image

Alle ansatte i Varig Hadeland Forsikring samlet:

Bak fra venstre: Inger Knoph-Tingelstad, Jane Johnsen, Marine Sønsteby, Anne Berit Stastad Svartaas, Trond Myrvang.

Bedriften Ruud styrer er nemlig den eldste på Hadeland og en av de aller mest lønnsomme. De er også den eneste finansinstitusjonen i regionen med hovedkontor på Hadeland. Selskapets historie går tilbake til 1855, da det fantes hele 260 brannkasser i Norge. Da disse etter hvert trengte hjelp til forskjellige oppgaver, ble Gjensidigegruppen etablert som et støtteselskap. Slik var brannkassene organisert inntil de fleste tidlig på 1990-tallet fusjonerte med Gjensidige. Bare 15 brannkasser valgte å være selvstendige, en av dem var Hadeland Gjensidige Brannkasse.

-Mange tror vi er et avdelingskontor i Gjensidige. Det er for så vidt positivt, men vi ønsker å fortelle våre kunder og markedet for øvrig at vi er noe mer enn et vanlig forsikringsselskap, sier Ruud, og fortsetter:

-Vi er et kundestyrt og lokaleid selskap, og nettopp derfor har vi anledning til å bruke våre ressurser på kundene og folk ellers på Hadeland. Det gjør vi ved å:

1) Holde en høyere servicegrad lokalt enn noe annet forsikringsselskap.

2) Bruke store deler av overskuddet på skadeforebygging hos våre kunder, f.eks. ved installasjon av brannalarm i bolig og el-kontroll.

3) Bidra til at den lokale brann- og redningstjenesten har topp moderne utstyr. Her har vi bare de ti siste årene bidratt med godt over 2 mill. kroner i felles trygghet.

4) Støtte opp under lokal næringsutvikling. Vi er fast bidragsyter til «gründerfabrikken» Hadelandshagen.

5) Gi gaver til lokale lag og foreninger. Hvert år deles det ut 2 – 3 mill. kroner til dette.

6) Utplassere hjertestartere for å gjøre Hadeland til et tryggere sted å bo, 37 stk. så langt.

7) Gi kundeutbytte i gode år.

broken image

De ansatte stiller sporty opp i markedsføringsøyemed, selvsagt med et glimt i øyet! Martine Sønsteby og Laila Prytz er næringslivsrådgivere i Varig Hadeland Forsikring.

Og tilbake til det med strategien, som ble nevnt innledningsvis: Ruud forteller at bedriftens filosofi er litt annerledes enn hos de fleste andre forsikringsselskaper og bedrifter for øvrig. I stedet for å kutte ned på kostnader ved å ha minst mulig folk til å betjene kunden, går de motsatt vei. – Vi legger vekt på enda høyere servicegrad og god bemanning, og velger å være tilgjengelige for besøk og henvendelser fra 08 – 16. Selvsagt blir dette kombinert med de beste digitale løsninger. Vi registrerer at kundene setter pris på at de lett kan nå oss når det trenger det. Vårt konkurransefortrinn er å ha fornøyde og trygge kunder, som blir motivert til økt sikkerhet og dermed opplever lite skader. Denne strategien har vist seg å være lønnsom over tid, og derfor vil vi fortsette slik, sier Ruud.

Jakob Ruud vil også gjerne presisere at det er kun navnet som blir endret, og at det gode samarbeidet med Gjensidige fortsetter som før.

-Det nye navnet vil vi implementeres gradvis utover høsten, og vi ønsker fortsatt våre kunder og andre som søker gode forsikringsavtaler hjertelig velkommen til vårt hovedkontor i Storgata i Gran. Sammen skal vi finne gode og varige forsikringsløsninger! avslutter adm. direktør Jakob Ruud.