Gå tilbake til nettstedet

HADELAND TAXI ER SERTIFISERT SOM MILJØFYRTÅRN

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto: Hadeland Taxi

Hadeland Taxi har siden 2006 vært et interkommunalt samarbeid innenfor drosjenæringen på Hadeland. - Bookingsentralen tar seg av transporttjenester for biler på hele Hadeland, forteller Erik Pettersvold, som er fungerende daglig leder i bedriften. Hadeland Taxi eies av de tre gode, gamle hovedsentralene på Hadeland, nemlig Gran Taxi, Lunner Taxi og JevnakerTaxi, og de kan rose seg av å være en av de største aktørene innen næringa iområdet som før het Oppland Fylke. 

broken image

 Mette Gjerdingen jobber som bookingmedarbeider ved Hadeland Taxi i Storgata i Gran.   

 Sommeren 2020 ble Hadeland Taxi godkjent sommiljøfyrtårn-bedrift. Det er ikke bare sentralbordet i Storgata i Gran som er med i sertifiseringen, men også alle bilene som kjøres på Hadeland. 

- Koronapandemien har satt sitt preg på oss, akkurat som for mange andre bedrifter. Oppdragene er blitt vesentlig mindre, og det hele er blitt mer uforutsigbart enn før mars ifjor, forteller Pettersvold. -Det har i hele perioden vært biler tilgjengelig og på vakt over hele Hadeland, døgnet rundt. Vi har hatt gode smittevernsrutiner, og det er derfor trygt å kjøre taxi selv om pandemien herjer.  

- Hvis vi har fått oppdrag fra smittede personer eller noen som er usikre på om de er smittet, har vi overlatt transporten til andre,legger han til.   

- Vi i Hadeland Taxi ønsker alle en riktig god sommer oghøst, og trenger du trygg transport, er det bare å kontakte oss! sier ErikPettersvold.