Gå tilbake til nettstedet

HAPRO JOBB OG KARRIERE VANT ANBUD IGJEN!

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Adm. dir. Knut Nordby i Hapro Jobb og Karriere AS forteller at de er en av Norges fremste virksomheter innen arbeidsinkludering. I hele 46 år har Hapro levert tjenester til privat og offentlig sektor, både i form av arbeidsrettede tiltak, kompetanseheving og andre tjenester til næringslivet. Hapro Jobb og Karriere AS eies av Hapro AS, der de tre største eierne er Oppland Fylkeskommune, samt Gran og Lunner kommune. På Granstunet har 29 ansatte kontorplass, herunder ledelse og administrasjon for hele selskapet.

broken image

Hapro ble omdannet til et konsern i 2017, og Hapro Electronics AS og Hapro Jobb og Karriere AS ble skilt ut som selvstendige selskaper. Mens Hapro Electronics er en kommersiell bedrift, pløyer Hapro Jobb og Karriere overskuddet tilbake i driften, som en ideell organisasjon.

-Vi har som hovedformål å bistå folk tilbake til jobb eller bli værende i jobben de har. Hvert fjerde år må vi ut i nye anbudsrunder for å beholde avtalene vi har med NAV på fylkesnivå, og det er NAV som søker personer inn på tiltak hos oss, forklarer Nordby, som er fornøyd med at de så langt i år har fått 585 personer tilbake fra diverse støtteordningen til lønnet arbeid.

Det er hele 13 slike Hapro-avdelinger i Østlandsområdet, der til sammen 135 ansatte med kompetanse innenfor flere fagfelt, sørger for at flere tusen personer får best mulig oppfølging. Deltakerantallet i 2018 var ca. 6478, og hele 2720 bedrifter var samarbeidspartnere i det viktige arbeidet som Hapro Jobb og Karriere er beskjeftiget med.

-Våre tjenester kan deles inn i flere tiltak, der avklaring og oppfølging er de største. I avklarings-tiltaket, som gjerne går over 5 – 6 uker, er målet å finne ut hva som skal til for å komme i jobb eller beholde den jobben du har. Når det er avklart, får en plan for veien videre. Deretter kan det gjerne følge andre individuelle, arbeidsrettede tiltak, bl.a. oppfølgingstiltaket, som etter hvert skal munne ut i at personen det gjelder kommer tilbake i arbeid, forteller Knut Nordby, som legger til at Hapro Jobb og Karriere er Norges største leverandør av avklaringstiltaket.

Nordby er stolt over å kunne fortelle at de nå har vunnet tre nye anbudsrunder, som viderefører driften i Akershus fylke og kan bistå enda flere deltakere de neste årene.

-Vi tør si at tjenestene vi leverer er basert på en solid faglig plattform og et tett samarbeid med næringslivet. Vi føler at vi gjør noe meningsfylt når vi får avklarer hva som skal til for at mennesker kan jobbe, og når vi får mennesker som ønsker å jobbe tilbake tl arbeidslivet igjen, etter korte eller lange avbrekk. Dette har jo også i høyeste grad et betydelig samfunnsøkonomisk perspektiv, avslutter adm. dir. Knut Nordby (bildet) i Hapro Jobb og Karriere.