Gå tilbake til nettstedet

HBOLIG OG VIGGA BYGG = SANT!

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Daglig leder Hans Morten Sørlie i Hbolig AS forteller at Vigga Bygg kjøpte aksjemajoriteten i boligselskapet på nyåret 2021. Hbolig har levert Vestlandshus over flere år og har bl.a. satt opp hustypen på 18 av 23 tomter i Lauvlia. Og det til fastsatt tid og avtalt pris! 

broken image

 

Sørlie mener at oppkjøpet så langt har vært en suksess, der Vigga Bygg har fått en tiltrengt husleverandør med på laget, og Hbolig har fått bistand med å følge opp myndighetskrav og ivareta dokumentasjon. 

Omstruktureringer i bedrifter er ikke gjort i en fei, men Sørlie føler at alle nå er i ferd med å finne sin plass. Det er viktig at de riktige folka er på riktig sted, at det blir en balansert ansvarsfordeling og at de ansatte spiller hverandre gode. Sørlie mener at de er langt på vei mot målet,og han ser positivt på framtida. 

I byggebransjen er det for tida store utfordringer med materialtilgang og ikke minst det store prishoppet som har funnet sted. Dette som en følge av både korona, barkebille-angrep, skogbranner m.m. -Vår ordrereserve er god, og vi jobber mot mange kunder, men det som tidligere kunne skaffes innen få dager, tar det nå mange uker før vi får på lager. Det gjelder også andre ting enn trelast, forteller Sørlie, som skjønner at mange husbyggere må gå i tenkeboksen under de rådende forhold.  

-Vi ser allikevel positive tegn i markedet og det råder en optimisme blant leverandørene. Alle mener at prisene skal ned fra 2022 og framover. Enn så lenge jobber vi målrettet og ufortrødent videre, og vi oppfordrer alle som går med byggeplaner til å ta kontakt! sier Hans Morten Sørlie i Hbolig (bildet).