Gå tilbake til nettstedet

HJELPER ARBEIDSSØKERE TIL JOBB ELLER UTDANNING

Tekst og foto: Kari Isingrud

Det er full aktivitet i Hapro Jobb og Karrieres lokaler på Granstunet. Ni engasjerte jobbkonsulenter hjelper arbeidssøkere med å finne arbeid eller utdanning som passer den enkelte.

broken image

Bente Schau, regionleder i Hapro Jobb og Karriere på Gran.

- Jeg er veldig stolt av gjengen som jobber her, sier regionleder Bente Schau. Hun forteller om flinke medarbeidere som er nysgjerrige, positive og ekte interessert i menneskene de skal bistå.

Hapro tilbyr Arbeidsforberedende trening (AFT), som er et NAV-tiltak for arbeidssøkere som er usikre på egne jobbmuligheter, og som trenger oppfølging og trening. Regionkontoret på Gran har omkring 45 deltakere i AFT. Halvparten i dette tiltaket har så langt klart å komme ut i jobb eller utdanning.

Bente fremhever at det er flere som skal ha ros for de gode resultatene: Deltakerne må utfordre seg selv til å tenke nytt, lære nytt og å prøve nye arbeidsoppgaver, og velvillige arbeidsgivere bidrar til at deltakerne får den rette «jobbsmaken».

- Det er så mange flotte bedrifter som åpner kontor-, lager og butikkdørene sine for våre deltakere, sier hun, og fremhever også det gode samarbeidet med NAV Hadeland og NAV Jevnaker.

broken image