Gå tilbake til nettstedet

LINSTAD EIENDOM MED STORE PLANER

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

At det stadig skjer endringer i Gran sentrum er ikke noe nytt, og når det gjelder området mellom den planlagte Miljøgata og Storgata kan det i årene som kommer bli et helt annet «bydelsbilde» enn det som er nå. Et samarbeid mellom TG Eiendom og Linstad Eiendom har munnet ut i en felles søknad om regulering av hele området fra Lidskjalvgutua og ned til det som nå er rundkjøringa sør i Gran.

broken image

Slik kan det bli seende ut sør i Gran sentrum om Linstad Eienom får sine planer realisert. I forkant sees bygget som Linstad Eiendom eier i dag, og som rommer bl.a. Intersport, avisen Hadeland, Hadelandshagen m.m.

Eier og driver av Linstad Eiendom, Thor-Erik Linstad, forteller at deres plan skal gi rom for tre bygg som vil harmonere godt med den arkitekturen som TG Eiendom planlegger for sine arealer. Derfor samarbeider eiendomsutbyggerne om en helhetlig løsning som de håper til syvende og sist blir et felles løft for Gran sentrum.

broken image

Eier og driver av Linstad Eiendom, Thor-Erik Linstad

Men Linstad understreker at ingen ting kan skje før Miljøgata er på plass, og siden vi snakker om en fylkesvei, er de avhengig av at finansiell bistand fra fylket kommer på plass. Det aktuelle området som Linstad Eiendom besitter er tenkt å gi rom for tre bygg. Det ene er planlagt i hovedsak som næringsbygg, de andre vil planløses med leiligheter og næringsvirksomhet i 1. etasje.

-Vi venter veldig på fortgang i oppstart og fullføring av Miljøgata, og så vil ting skje i tur og orden, sier Thor-Erik Linstad, som tror at en realisering av planene vil gi Gran et pent inngangsparti som vil komme både kunder og næringsdrivende til gode!