Terug naar site

LOKALAVISA ØKER DIGITALOPPLAGET

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto: Kari Framstad Lokrheim

Enten vi vil det eller ikke er vi inne i en tid der digitale løsninger stadig vinner terreng. Slik er det også i mediebransjen, og vår egen lokalavis, Hadeland, er intet unntak. Redaksjonssjef og konstituert redaktør Siv Storløkken har ferske opplagstall som viser at avisen får flere og flere digitale lesere.

broken image

Gjengen i avisen Hadeland, ved noen av dem. Fra venstre: Rune Pedersen, Thomas Edvardsen, Ragnar Sørbråten, Haakon Kalvsjøhagen, Siv Storløkken, Kristine Bentestuen Ludvigsen, Stine Merethe Sparby, Gina Wien, Bjørn Bjørkli og John Erik Thorbjørnsen.

Av avisens samlede opplag på 7224 er drøye 40 prosent av disse rene digitalabonnenter, og stadig nye kommer til. Samtidig går tallet for papirabonnenter gradvis nedover, men i mindre omfang, slik at totalopplaget stadig øker.

– Begge kategorier lesere skal uansett tilbys gode utgaver av avisen, et godt innhold er det viktigste, sier Siv Storløkken, som påpeker at det er gjennom den digitale utgaven av lokalavisa at det daglige forholdet til abonnentene pleies. Som kjent får papirabonnenter avisen i postkassa tre dager i uka.

Avisen registrerer at annonsevanene også er i ferd med å dreies mot det digitale, men heldigvis: Spådommene fra noen år tilbake om et papiravis-fritt samfunn, har ikke slått til!

I midten av januar vil den nye redaktøren i Hadeland, Line Ramsrud, være på plass i avisens lokaler, og det ser alle fram til, sier Storløkken. Men hun minner om at avisens viktigste ressurs, alle de ansatte, er hjertelig tilstede hele tiden og drar lasset fram til ny leder tar over på nyåret!