Gå tilbake til nettstedet

NÆR OG PROFESJONELL HJELP I EN TUNG TID

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Det er snart 30 år siden familiebedriften Opsahl Begravelsesbyrå ble etablert. Etter en beskjeden start på et trangt kontor, er firmaet nå godt plassert i lyse og trivelige lokaler i Jernbanegata. Fire personer er ansatt i bedriften, som gir profesjonell og praktisk hjelp når noen mister en av sine nære og kjære.

broken image

Et profesjonelt team som utfyller hverandre: Anne Beate Wien Opsahl (bak), Paul Arne Opsahl (foran t.h.) og Andris Melaas.

Anne Beate Wien Opsahls mann, Nils Einar, var gründeren. Etter hvert har sønnen Paul Arne kommet med i driften, og han har også ansvaret for datterselskapet Hadeland Stein. Der har han Freddy Bryhn Reitan til å hjelpe seg med både gravering, dekor og oppsetting av gravsteiner, og selskapets salgskurve er oppadgående.

Andris Melaas har vært ansatt i litt over to år og er nå blitt godt kjent med byråets varierte arbeidsoppgaver. De fire ansatte er et godt team som utfyller og støtter hverandre i en jobbhverdag som kan være nokså tøff. De er som regel de første på ringelista ved et dødsfall, og hovedfokuset er å sørge for at alt rundt dødsfallet blir tilrettelagt og gjennomført i henhold til den avdødes og de etterlattes ønsker. Anonyme evalueringsskjemaer tyder på at de gjør jobben sin på en profesjonell måte, og antall oppdrag ligger på det jevne fra år til år, forteller de.

Byrået har i høst avholdt møter om arv, skifte og dødsbo sammen med advokat Helge Heggen Brørby som tar seg av det juridiske. Han holder til i samme hus som begravelsesbyrået og er lett å få tak i når det dukker opp spørsmål rundt disse temaene, som folk absolutt bør sette seg inn i. Anne Beate får ikke poengtert sterkt nok hvor viktig det er at folk har skriftlige avtaler når det kommer til arv og skifte.

Hun nevner også det gode samarbeidet de har med kirkekontorene på Hadeland og Blomsterhandleren på Granstunet. Sistnevnte leverer alt av blomster til begravelsene. Ellers viser hun til firmaets nettside, www.opsahlbegravelsesbyra.no, for mer info.