Gå tilbake til nettstedet

Nyhet fra din lokale bank:

JURIDISK HJELP FOR BANKKUNDER

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto: Sparebank 1 Ringerike Hadeland

Sparebank 1 Ringerike Hadeland kommer nå med et nytt og kvalitetssikret tilbud til sine kunder. Banken ønsker å være en hjelpeinstans i sentrale juridiske spørsmål. Dette tilbyr de i samarbeid med Advokatfirmaet Legalis, og du får tilgang til dette ved å gå inn på bankens nettside.

broken image

Autorisert finansiell rådgiver i Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Hans Leithe, er kontaktperson når det gjelder det nye tilbudet fra lokalbanken på Gran, kalt «Juridisk førstehjelp».

Det er autorisert finansiell rådgiver i lokalbanken på Gran, Hans Leithe, som forteller dette. – Vi får stadig henvendelser fra folk som trenger juridisk bistand til økonomiske spørsmål. Pågangen av spørsmål har gjort at vi nå har lansert et prosjekt som vi kaller «Juridisk førstehjelp», forteller Leithe.

En rekke nye tjenester og hjelpemidler inngår i det nye tilbudet, bl.a. finnes moderne avtalemaler som er kvalitetssikret av Legalis. - Det er en god del begrepsforvirring ute og går, og vi vil gjerne gjøre det enklere for kundene, som ofte står i vanlige juridiske problemstillinger som gjelder familie, arveoppgjør eller kjøp og salg, og dermed har spørsmål rundt dette, sier rådgiveren på Gransavdelingen.

Enkel, juridisk hjelp.

Bankkundene får enkel, juridisk bistand der lokale, kompetente bankrådgivere med sine digitale verktøy utgjør førstehjelpen, støttet av eksterne juridiske spesialister, hvis det trengs. – De fleste har behov for juridisk bistand i løpet av livet, og vi tror at det nye konseptet vil bli benyttet og verdsatt av kundene, sier Leithe.

I tillegg til at alle rådgiverne i Sparebank 1 Gran er oppdatert på dette konseptet, finnes også filmer knyttet til sentrale juridiske spørsmål og maler med forslag til ulike kontrakter som folk kan ha bruk for. Det kan være samboerkontrakter, testamente og f.eks. gode kontrakter for håndverkstjenester, for å nevne noe.

-Vi vil profesjonalisere vår dialog med kunden, slik at de som søker hjelp vil få orden på økonomien og dermed livet sitt. For å sette deg inn i vårt nye tilbud kan du gå inn på våre nettsider under «Tips og råd». Dersom det viser seg at du trenger ytterligere juridisk assistanse utover det vi i banken kan bidra med, hører også en tidsbegrenset gratiskonsultasjon hos Legalis med til «tilbudspakken» fra oss i banken. Ønskes flere advokattjenester enn dette, inngås en egen avtale mellom kunde og Legalis til rabattert pris, avslutter Hans Leithe i Sparebank 1 på Gran.