Gå tilbake til nettstedet

OTRERA - EKTE OMSORG TIL ALLE

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Da Siri Skogvold Isaksen i 2012 flyttet inn i Hadelandshagen med det nystartede firmaet Otrera, var det ikke mange på lønningslista. I dag har den private helsebedriften 60 ansatte, og i vår flytter de ut av sine lokaler i Gran og vil etter hvert bli endel av Næringsparken på Harestua. Men først mellomlander bedriften på Roa.

broken image

Otrera ønsker å være et supplement til det offentlige helsevesenet. Tilbudet omfatter drift av bofellesskap for mindreårige flyktninger, bo- og omsorgstilbud for mennesker med nedsatte funksjonsevner, veiledning i skole og barnevern, samt hjemmetjenester.

- Vi har nå satt økt fokus på hjemmetjenester og ønsker å levere verdiskapende pleie- og omsorgstjenester til både eldre og andre som har behov for litt ekstra omsorg i hverdagen, sier daglig leder Skogvold Isaksen. Etter flere år på Hadeland vet de ansatte at det er et behov for hjelp til f.eks. handling av dagligvarer, ledsagertjenester, stell i hjemmet, tilrettelegging av måltider, sykepleietjenester, personlig hygiene og andre små og store tjenester i hverdagen. Noen savner rett og slett et medmenneske å dele tid og opplevelser med.

- Det er viktig for oss at våre ansatte har riktige holdninger og viser respekt overfor alle vi samhandler med, sier den daglige lederen.

Når firmaet nå velger å flytte, ønsker hun å formidle at Hadelandshagen har fylt sin rolle som en møteplass for gründere. - Her er det et fellesskap hvor vi kan utveksle erfaringer og få påfyll i hverdagen, og det betyr mye for folk som er i oppstartfasen av en forretningsidè, sier Siri Skogvold Isaksen.

Bildetekst: Fra venstre Siri Skogvold Isaksen, Edle M. Rogneby og Monica Fredriksen i Otrera tilbyr, sammen med resten av staben, pleie- og omsorgstjenester til alle som trenger det.