Gå tilbake til nettstedet

PORTRETTET: BONDE OG JULETREPRODUSENT

JOHN-ANDERS STRANDE

PRODUSENT AV ROTEKTE JULESTEMNING

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto: Fotograf BT Stokke AS

· Portrett

Da John-Anders Strande flyttet med sine foreldre til slektsgården i Bjoneroa i 1988, lå det ikke i kortene at han skulle bli Innlandets største juletreprodusent 30 år seinere. Gården Strande med sine vel 100 mål dyrka mark og 3000 mål skog, ligger høyt og fritt sør for fergeleiet i Bjoneroa, med panoramautsikt til Randsfjorden. Gården ble tidligere drevet som de fleste andre hadelandsgårder: Med kornproduksjon, litt planteproduksjon og dyrehold. Og som for mange gårder i Bjoneroa var, - og er, skogsdrift en ikke uvesentlig del av inntektsgrunnlaget. På denne gården vokste John-Anders opp i trygge og gode omgivelser sammen med en yngre søster, og hit søkte han tilbake etter endt utdannelse

broken image

-Det er feil å si at små grender har lite tilbud for unger, for i Bjoneroa var jeg med i både korps, fotball og skyting, forteller den unge bonden, som fra han var en neve stor også deltok i mye av det som foregikk på gården. Derfor var det kanskje ikke så rart at NMBU på Ås (tidligere Norges Landbrukshøgskole) lokket han til seg etter at videregående skole var avsluttet og tre år i forsvaret unnagjort. Ås ble tilholdssted i fire år, der han tok en master i skogfag og kunne kalle seg forstkandidat.

Hadde planlagt nye driftsmåter på gården

Selv om det ikke var noe press om å ta over gården, var han klar for oppgaven i 2013, 26 år gammel. Da hadde han også fått en deltidsjobb på Landbrukskontoret i Gran, som han hadde til 2014. På den tida var de første fem mål med juletrær plantet på farsgården, noe han hadde planlagt mens han gikk på Ås. I 2014 fikk han også lederansvaret for Norsk Juletre, en organisasjon for juletreprodusenter, men sa opp jobben i år pga. økt arbeidsmengde på gården.

 

For den som tror at juletreproduksjon består i å plante trær, la dem vokse av seg sjøl og hogge dem når de blir store nok, bør helst tro om igjen. -Det er regnet ut at juletrefelt krever ca. 15 timer pr. dekar pr. år av arbeidsinnsats, forteller juletreprodusenten, som får hjelp med gårdsdrifta av spreke foreldre og ei velvillig kone. To barn, på hhv. tre og fem år, hører også med til huslyden på Strande. Når det er som travlest, leies det inn ekstra arbeidshjelp til juletreproduksjonen. Trærne må stusses og klippes regelmessig skal de bli tette og fine, og slikt tar tid. Annen vegetasjon må holdes nede, og når trær hogges, må nye plantes. I det hele tatt er det mange arbeidsoppgaver tilknyttet juletrefeltene. Som om ikke dette er nok, har bonden også to mål med planteskoleproduksjon, nærmere bestemt bøk i potter til hekk. Disse leveres etter hvert til grøntsektoren i Oslo når de er store nok.

Innlandets største juletreprodusent

Fra en beskjeden start i 2012 står det nå ca. 45 000 juletrær rundt gården, og det finnes ingen som dyrker mer juletrær i Innlandet. Første uttak av trær ble foretatt i fjor, da 258 stk. vanlig gran og Fraser-edelgran, fant veien til torgselgere rundt omkring på Østlandet. I år vil det bli tatt ut ca. 500 stk., og målet er en årlig omsetning på rundt 5000 trær, forteller Strande, som ved siden av gårdsarbeidet tviholder på en hobby han har hatt i mange år: Elgjakt. I tillegg har han tatt på seg noen frivillige verv. Han er styremedlem i Brandbu og Tingelstad Almenning og vararepresentant til kommunestyret i Gran. Dessuten er han stabssjersant for Hadeland HV-område.

Frykter ikke konkurransen fra plasttrær

Den unge bonden på Strande beskriver seg selv som litt utålmodig, men praktisk, og med sans for nye prosjekter. Og som bjoneroinger flest virker han rolig og sindig. Derfor tar han også konkurransen fra plasttrærne med knusende ro. -Folk flest ønsker å være miljøvennlige, derfor vil mange etter hvert gå tilbake til det gode, gamle grantreet. Plasttrær er ikke miljøvennlige, og de store varekjedene er i gang med å fase ut tilbudet av plasttrær nettopp på grunn av dette, sier Strande.

Og når blir det jul for juletrebonden?

-Når lukta av lutefisk kiler neseborene på lille juleaften, da siger julestemningen inn. Med kortreist julegran på hedersplass i stua og to forventningsfulle unger, har jeg ingen problemer med å føle at det er høytid! sier den trivelige juletrebonden i Bjoneroa.

broken image

Yngste generasjon Strande igang med juletrehenting for Grantoppen