Gå tilbake til nettstedet

Samarbeidsprosjekt mellom Varig Hadeland Forsikring og Lunner-Gran brann og redning:

UNDERVISNINGSOPPLEGG MED SØKELYS PÅ BRANNSIKKERHET

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Et samarbeidsprosjekt mellom Varig Hadeland Forsikring og Lunner-Gran brann og redning settes i gang fra førstkommende høst. Det er et undervisningsopplegg for barn og ungdom i kommunene Gran og Lunner som skal fremme brannsikkerheten hos den oppvoksende generasjon. Prosjektet har fått navnet «Varig Trygghet».

broken image

Adm. direktør Jakob Ruud i Varig Hadeland Forsikring (t.v.) og branninspektør Harald Unnli Mathisen i Lunner-Gran brann og redning med undervisningsopplegget for de minste mellom seg. Her er brannbamsen Bjørnis sentral.

Det er en kjent sak at branner koster samfunnet kolossale summer gjennom året, og for å unngå flest mulig slike tragedier, mener både forsikringsselskap og brannvesenet at man må gi informasjon om brannvern fra tidlig alder og jevnlig gjennom oppveksten.

Adm. direktør Jakob Ruud i Varig Hadeland Forsikring og branninspektør Harald Unnli Mathisen i Lunner-Gran brann og redning forteller at det planlagte undervisningsopplegget vil gis til både barnehager og skoler i begge kommuner. Brannvesenet er ansvarlig for gjennomføringen, mens forsikringsselskapet bidrar med penger, utstyr og tilstedeværelse. Det er til sammen ni barneskoler, fire ungdomsskoler og én videregående skole i de to kommunene; i tillegg kommer alle barnehagene. Dermed får ungene jevnlige «drypp» om temaet brannvern helt fra før 5-6 årsalder og fram til de starter russefeiringa.

broken image

-Vi håper opplegget forankres hos skoleledelsen i de respektive kommunene, og vi vil starte med undervisningen på 6. trinn ved Lunner Barneskole til høsten, forteller Unnli Mathisen, som viser aktiviteter og informasjon tilpasset de forskjellige aldersgrupper. De minste vil stifte bekjentskap med brannbamsen Bjørnis, en populær brannforebygger som «går rett hjem» hos ungene. På barneskolenivået vil elevene få med seg sjekklister for brannsikkerhet hjem, og oppgaven blir å finne ut om brannvern er tilstrekkelig ivaretatt der de bor. Barna får også gratis refleksvester.

- Å få mulighet til å prege hele årskull over flere år mener vi er utrolig viktig sett med skadeforebyggende øyne. Vi har stor tro på at opplegget vil bidra til å skape gode og riktige holdninger til brannsikkerhet og brannvern, noe som vil bidra til at barna blir tryggere i de valg som tas i forhold til egen sikkerhet når de blir eldre, sier Ruud og Mathisen.

Under årets Potetfestival vil Gran-Lunner brann og redning og Varig Hadeland Forsikring ha felles stand, og brannbamsen Bjørnis vil komme på besøk både torsdag og fredag for å sette ekstra fokus på brannforebygging. Rådgivere fra brannvesenet og Varig vil fortelle mer om prosjektet Varig Trygghet og gi nyttig info om skadeforebygging, se egen annonse om dette.

-Vi gleder oss til å sette i gang prosjektet til høsten, vi tror det blir gøy! Nå blir det en rød tråd og en struktur for det skadeforebyggende arbeidet fra barnehage til videregående skole, og vi har stor tro på at dette vil gjøre kommunene våre til et tryggere sted for barn, unge og deres familier, sier Jakob Ruud og Harald Unnli Mathisen.

Fakta om VARIG TRYGGHET

  • Lunner-Gran brann og redning mottar støtte på kr 560.000 fra Varig Hadeland Forsikring til prosjektet.
  • Varig Trygghet har en femårsplan fra 2019, men tenkes videreført utover dette
  • Forebyggende aktiviteter for barn og ungdom i alle barnehager og skoler i Lunner og Gran med skreddersydd opplegg for de ulike alderstrinnene
  • Bjørnis skal jobbe aktivt med forebygging av branner og ulykker, spesielt mot de minste aldersgruppene.