Gå tilbake til nettstedet

Stenberg Schulz AS:

OSLO-OMRÅDET GIR FLEST OPPDRAG!

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Partner i entreprenørselskapet, Gunnar Schulz, forteller om fortsatt stor pågang fra oppdragsgivere i Oslo og omegn. -En stor tillitserklæring for oss å bli valgt ut i mengden av entreprenører fra dette området, sier Schulz, som mottar ukentlige henvendelser om byggeoppdrag fra hovedstadskunder uten at firmaet bruker penger på markedsføring. Det er jungeltelegrafen som gir oppdragene!

broken image

Partnerne Magne Stenberg (bak) og Gunnar Schulz i entreprenørfrimaet Stenberg Schulz AS kan glede seg over en stor oppdragsmengde både lokalt og i Oslo-området.

På Hadeland har de et prosjekt i Ringstadvegen 11, øst for Gran sentrum, der det er oppført to eneboliger og én firemannsbolig. Av disse er bare en leilighet igjen. På Lunner derimot har de et stort område ved Liæker, med 83 planlagte enheter, alle flermannsboliger. Her er det imidlertid funnet fortidsminner som gjør at Riksantikvaren er koblet inn, og dette tar tid. Det er også gammel infrastruktur i området som må fornyes, noe som betyr merarbeid og dermed tidsforskyvelser.

På Jaren har entreprenørselskapet et ferdig regulert område ved Kongsli, også planlagt for flermannsboliger. Her vil spaden bli satt i jorda om ikke lenge, men oppdragsmengden i Oslo gjør at firmaets ansatte ikke har hatt tid til å begynne på oppdraget ennå. De er nemlig opptatt med et stort prosjekt på Snarøya for entreprenør Erik Bøhler, som også valgte hadelandsfirmaet til sitt byggeoppdrag.

– Vi kan glede oss over stor ordrereserve, som trygger våre ansatte fram i tid! avslutter en fornøyd Gunnar Schulz.