Gå tilbake til nettstedet

STOR BYGGEAKTIVITET PÅ GRANUMSSTRANDA

Tekst: Anne Lise Skjaker Foto: Boligpartner

broken image

Evensen sier at på dette feltet blir det rekkehus over to plan, og her er to av fire boliger allerede solgt. Ut fra interessen for feltet, antar han at det også vil bli løpende oppstart av de øvrige byggene på delfeltet utover våren og sommeren.

All erfaring viser at etter hvert som det blir graving og byggeaktivitet på feltet, øker også interessen og salget. Men de som ønsker å gjøre endringer og sette sitt eget preg på boligen, har ingen tid å miste. Det blir imidlertid kortere ventetid fra kjøp til innflytting når byggingen er i gang, men Evensen mener at den beste tidspunktet for å sikre seg en bolig er fra nå og utover våren.

Delfeltet på Granumsstranda vil bli utbygd med leiligheter inneholdende to eller tre soverom samt rekkehus med tre til fire soverom, forteller Evensen, som regner med ferdigstillelse av mange boenheter i dette boligområdet i løpet av 2018.

broken image