Gå tilbake til nettstedet

UNG-MILLLIARDEN VIL UTGJØRE EN FORSKJELL

Tekst:Anne Lise Skjaker Foto: DNB

Det sier banksjef Vestoppland, Erling Levang, som jevnlig er innom DNBs avdeling i Gran. Han vil i denne utgaven av GranToppen presentere en stor nyhet til alle unge som har drømt om egen bolig.

- Mange unge mangler kapital for å få lån ved boligkjøp, og dette har DNB nå tatt konsekvensen av ved å lansere Ung-milliarden. Vi ønsker derfor å forklare litt om hva dette er og hvordan førstegangskjøpere kan få hjelp av denne milliarden, sier Levang.

broken image

 

-Vi har sett at økte boligpriser, større utgifter til strøm, mat og drivstoff, og ikke minst stigende rente, har gjort det enda vanskeligere å komme inn på boligmarkedet for de unge. Undersøkelser viser at rundt halvparten av unge boligkjøpere har fått hjelp av foreldrene i form av sikkerhet i deres bolig eller arv/gave. Men ikke alle har denne muligheten, sierLevang.

Mange krav for å få boliglån Deter mange krav som må oppfylles hvis du skal kunne få boliglån. Du må ha sikker inntekt, slik at du kan betjene lånet, som ikke må overstige fem ganger
inntekten din og heller ikke utgjøre mer enn 85% av boligens verdi. Alle disse kravene er samlet i en såkalt utlånsforskrift, som bankene i Norge må følge. Forskriften ble endret fra nyttår, slik at stresstesten av låntakers økonomi gikk ned fra 5 til 3 prosentpoeng. I praksis betyr dette at en kunde på f.eks. 28 år med inntekt på 600.000 kr, vil kunne låne 400.000 mer.

- Forskriften gir fortsatt fleksibilitet til å avvike kravene for noen søkere, som ikke kan oppfylle hovedkravene fullt ut. Det DNB nå gjør, er å låne ut en milliard kroner hvert halvår til unge som verken har nok egenkapital eller foreldre med mulighet til å stille tilleggssikkerhet. Vi kan dermed strekke oss lenger, men det blir lagt vekt på betjeningsevne-og vilje fra låntakeren, sier banksjefen.

Utviklingen av antall førstegangskjøpere på Hadeland de fire siste årene

-Lokalt har antall unge boligkjøpere gått opp i perioden, som har vært preget av både pandemi og historisk lav rente. Men nesten alle distrikter, og særlig byer, har opplevd en nedgang i antallet i fjor, så vårt område har vært et unntak. Det er grunn til å tro at flere nå vil komme inn på boligmarkedet pga. endringer i utlånsforskriften og Ung-milliarden som DNB tilbyr, oppsummerer banksjef Erling Levang i DNB.

broken image

Fakta ellers for aldersgruppen 18 – 30 år:

·      11% eier bolig alene

·      21% eier bolig sammen

·      16% leier alene

·      23% leier sammen med andre

·      29% bor hjemme hos foreldre