UngHadeland er et tilbud til den yngre garde i Lunner og Gran og legger til rette for at
alle barn og ungdommer skal ha en aktiv og meningsfull fritid. Derfor finnes det i begge kommuner åpne møteplasser, et lavterskel-tilbud som gjør det lettere å bli kjent med
hverandre. Det arrangeres også ulike aktiviteter gjennom året, bl.a. konserter, gaming, nattcup, dødsemesterskap etc., altså tilbud for enhver smak. BUA, stedet hvor du kan låne sports- og fritidsutstyr helt gratis, er også et fint tilbud. 

broken image

Her er noen av de frivillige hjelperne og brukerne av detnye huset for ungdom i Storgata i Gran. Helt til høyre står tjenesteleder UngHadeland, Inger Reidun Fleischer.

De senere årene har det vokst fram et ønske om et Ungdommens Hus, der både BUA og en
møteplass for ungdom kan være under samme tak. Både brukere av tilbudene og Ungdomsrådet har jobbet for dette sammen med kommunen.

Inger ReidunFleischer i UngHadeland forteller at nå ser det ut til at drømmen om ungdomshuset endelig kan bli en realitet. – Tidlig i oktober ble det signert en leieavtale mellom Stølen Eiendom og kommunen, og for de som ikke er kjent, snakker vi om lokalet i krysset Storgata/Jernbanegata, der Hadeland Flissenter hadde utsalg. Signeringen innebærer at dette viktige prosjektet nå kan gå over til en praktisk fase, sier Fleischer, som gleder seg over at unge på Hadeland skal få være med å fylle hele 700 kvm med innhold og aktivitet.

 

Konseptet skal forankres i ungdomsmiljøet 

Fleischer sier at hele konseptet som skal munne ut i et nytt ungdomshus, skal forankres hos ungdommene selv. Pr. dags dato er heller ikke navnet på stedet fastsatt. Det som imidlertid er klart, er at mange av aktivitetene fra ungdomsklubben på Lidskjalv vil fortsette i de nye lokalene, eksempelvis biljard, bordtennis, PlayStation-aktiviteter og ungdomskafe.

UngHadeland ønsker å rette en stor takk til Sparebankstiftelsen Gran, som er en viktig
bidragsyter på økonomisiden, og til politikerne i Gran kommune, som med
signeringen viser at de har troen på pådriverne av ungdomshuset.

broken image

 Vi er veldig takknemlig for den generøse gaven fra SpareBankstiftelsen Gran til dette ungdomsprosjektet, som nå blir en realitet, sier tjenesteleder UngHadeland, Inger Reidun Fleischer (t.h.) til daglig leder for stiftelsen, Jørn Prestkvern.

SpareBankstiftelsen med storstilt gave til prosjektet 

Jørn Prestkvern, leder i SpareBankstiftelsen Gran, synes det er flott at Gran frivilligsentral og UngHadeland har hatt god dialog om ungdomsarbeidet her på bygda. At UngHadeland nå overtar ansvaret for ungdomsaktivitetene i Gran, synes han også er en god løsning. 

 -Når ungdommene med dette får større arealer og dermed et bredere tilbud gjennom de nye og sentralt plasserte lokalene, forventes det at dette blir en viktig og trygg møteplass for denne aldersgruppen, noe som har vært etterlyst i mange år. Vi i SpareBankstiftelsen har hatt et sterkt ønske om å støtte et slikt prosjekt, og vi er derfor glade for å bidra med 3 mill. kroner til etablering av en slik arena, sier Prestkvern, som ønsker UngHadeland og ungdommen lykke til med gjennomføringen av dette viktige prosjektet. Han nevner også at stiftelsen tidligere i år tildelte BUA Gran kr 500.000 til innkjøp av mer sports- og fritidsutstyr for gratis utlån.  

-Vi ser fram til å ta fatt på det som skal bli en trygg og god møteplass for ungdom, med ungdom og av ungdom, avslutter Inger Reidun Fleischer i UngHadeland.