Return to site

Varig Hadeland Forsikring i vekst

Fortsatt ønske om å ha personlig rådgivning

Tekst: GHH Foto: Fotograf B.T.STokke

Det lokale forsikringsselskapet hadde en vekst på 47% i kundemassen i fjor og opplever at kundene setter stor pris på å ha en fast kunderådgiver og et kontor å gå til når de trenger det.

 

broken image


Det lokale forsikringsselskapet hadde en vekst på 47% i kundemassen i fjor og opplever at kundene setter stor pris på å ha en fast kunderådgiver og et kontor å gå til når de trenger det.

- Vi har et unikt konsept i forsikringsmarkedet med lokalkontor og rådgivere som er spesialister på sine felt: privat-, landbruks- og bedriftsmarkedet. Det virker som kundene har blitt mer bevisst på
samfunnsaktørrollen innen vår bransje, slik at også dette spiller inn på valg av forsikringsselskap. Vi gir tilbake til kundene og bygda gjennom både forebyggende arbeid og støtte til lag, foreninger og frivillige. Jeg tror også det gir de ansatte en ekstra dimensjon og gjør dem stolte av å jobbe her, at vi
har denne samfunnsaktørrollen i tillegg til rådgivning og salg av forsikring, sier salgsleder Per Øystein Erstad.

broken image


En lokal kunnskapsarbeidsplass

Selskapet har gått fra 12 til 18 ansatte på 2 år og satser ien tid hvor mange andre aktører i bransjen sentraliserer og fortsetter å legge ned lokalkontorer.

- Vårt mål er fortsatt ikke å bli størst mulig, men å styrke oss ytterligere for fremtiden som forsikringsselskap og ikke minst som en lokal kunnskapsarbeidsplass. Da er det en stor fordel å være mange nok ansatte til å sikre stabilitet og et godt fagmiljø, sier administrerende direktør Jakob Ruud.


I 2022 etablerte Varig Hadeland Forsikring et nytt kontor på Lena.

- Etter at vi etablerte samarbeidet med, og ble medeiere i Frende Forsikring i januar 2021 åpnet det for at vi kunne utforske nye markedsområder. Valget falt på Lena da vi opplever at markedet her har veldig mange likhetstrekk med det vi har på Hadeland. Vi har blitt veldig godt mottatt både av kunder og samarbeidspartnere, og har 3 dyktige medarbeidere som betjener kontoret der sier Ruud fornøyd.

Tildeling av midler fra Varigfondet på Facebook gjennom påskeuka

- Årets tildeling av midler fra Varigfondet skjer i påsken på vår Facebookside. Vi har valgt å fortsette å ha tildelingen på Facebook for at mest mulig av midlene skal gå ut til lag og foreninger
i steden for å bruke penger på et tildelingsarrangement.

Vi oppfordrer alle til å følge oss der forå få det med seg!, avslutter Jakob og Per Øystein

 


Per Øystein Erstad, salgsleder


Jakob Ruud, adm. direktør