Gå tilbake til nettstedet

VARMEPUMPER SKAPER VARME OG TRIVSEL

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

For mange er vinteren strabasiøs for å holde kulda på avstand, og ikke alle har lett tilgang til brensel. Derfor er det kanskje ikke så rart at salget av varmepumper har skutt i været de siste årene. – Vi har en stadig stigende salgskurve når det gjelder varmepumper, og i kuldeperioder om vinteren er pågangen ekstra stor, forteller daglig leder Nils Harald F. Martinsen i Alarm & Service på Roa.

broken image

- Vi har stor etterspørsel etter varmepumper om dagen, sier Nils Harald F. Martinsen (t.h.) og Kristian Torsæter i Alarm & Service på Roa.

Salgstallene for 2018 viser at over 300 varmepumper er installert hos firmaets kunder, og området de dekker kan defineres innenfor en times bilkjøring fra kontorene på Roa. Dette innebærer at det er kunder fra både Hønefoss, Romerike, Gjøvik, Nittedal og Land m.m., i tillegg til hadelandsregionen.

-De nye varmepumpene vi fører er mer effektive enn tidligere, og støynivået er lavere. Innedelen tar også mindre plass enn før, forteller Martinsen, som nevner at når du tilfører pumpa 1 kilowatt kommer 4 kilowatt ut igjen ved en utetemperatur på ca. 20 minusgrader. Men gjennomsnittseffekten er enda bedre, i snitt genereres fem ganger så mye varme som pumpa blir tilført, forteller han.

Det er viktig at varmepumpene blir vedlikeholdt ca. hvert 3. år, og av de 22 ansatte er det flere som har heltidsjobb med montering og vedlikehold av pumper.

-Vi leverer mest til privatboliger, men også stor-varmepumper til næringsbygg i regionen , og vi prøver å dekke de flestes behov for en varmt og godt inneklima! sier Nils Harald F. Martinsen i Alarm & Service på Roa.