Gå tilbake til nettstedet

VI GJØR HADELAND TRYGGERE!

Tekst og foto: Anne Lise Skjaker

Det er det glade budskap fra Varig Hadeland Forsikrings administrative leder, Jakob Ruud, til alle innbyggere i regionen vår. Selskapet, som sammen med 13 andre brannkasser i Norge endret navn høsten 2018, er det nest eldste på Hadeland og har dermed en unik forsikringshistorie å vise til. Bedriftens konsept er bygget på en god og varig strategi, noe som påvirket navnevalget.

broken image

- Her har vi utplassert hjertestartere på Hadeland, sier f.v. Jakob Ruud og Hanne Thoen i Varig Hadeland Forsikring.  Vi håper du lærer deg hvor nærmeste hjertestarter er når du er på jobb eller hjemme! sier de to.

Sammen med Hanne Thoen i selskapet vil Ruud gjerne oppklare noen misforståelser om hva Varig Hadeland Forsikring er. Selv om samarbeidet med Gjensidige Forsikring ASA fortsetter som før, er Varig Hadeland Forsikring et lokalt, selvstendig og kunde-eid selskap, der både styre og generalforsamling består av hadelendinger.

- Vi er spesielt opptatt av brann- og skadeforebyggende arbeid og samarbeider med Lunner/Gran- og Jevnaker Brann og Redning om ulike tiltak innenfor dette feltet. Et nytt prosjekt som er på gang handler om å forebygge fra barnehage til russetid og har fått navnet Varig Trygghet, forteller Ruud. – I tillegg gir vi våre kunder rabatt og kontantbidrag for å gjennomføre spesifikke tiltak som skal hindre brann og skader.

- Vi prøver å holde en høyere servicegrad lokalt enn andre forsikringsselskaper, ved bl.a. å ha åpent for kundene våre hele dagen fra kl. 08 – 16. Kveldsavtaler er også mulig. Vi gjør dessuten vårt til at den lokale brann- og redningstjenesten har topp moderne utstyr og har bidratt med over 2 mill. kroner til dette de siste ti årene.

Lokal næringsutvikling støttes også, derfor er selskapet fast bidragsyter til Hadelandshagen.

-Hos oss får man alle fordelene ved å være i det lokale forsikringsselskapet, men også de fordelene man har gjennom kundeforhold i Gjensidige. Du får altså dobbelt opp med fordeler, sier Ruud og Thoen.

Gjennom Varigfondet får organisasjoner og lag årlig pengestøtte til gode formål, og tiltak som kommer barn og unge til gode, blir ofte prioritert. Bidragene gjør en forskjell i slunkne lags- og foreningskasser, og forvaltningskapital fra tidligere tider kommer dermed vår tids generasjoner til gode.

-Sist, men ikke minst, har vi de siste to årene utplassert 53 hjertestartere i regionen vår. Med disse hjertestarterne følger det også førstehjelpskurs for ca. 600 deltakere. Dette, sammen med det andre som er nevnt ovenfor, gjør at vi mener å bidra til at Hadeland blir et bedre og tryggere sted å bo! sier Jakob Ruud og Hanne Thoen i Varig Hadeland Forsikring.